Bazénová chemie

Doporučujeme kvalitní bazénovou chemii od renomovaného německého výrobce CHEMOFORM, kterou lze velmi výhodně koupit na http://www.levna-bazenova-chemie.cz/

Co je potřeba pro údržbu bazénu:
- úprava vody na správnou hodnotu pH
- první chlórování (např. po zimě)
- běžné chlórování
- problémy s vodou a jejich odstranění
- ošetření vody při dlouhodobé nepřítomnosti
- zazimování bazénu

Úprava vody na správnou hodnotu pH
Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších údajů, na kterém je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. Je-li pH příliš nízké, dochází ke korozi kovových částí a rychleji blednou barvy plastů a fólií. Je-li pH příliš vysoké, dochází vlivem vylučování vápníku ke kalení vody, chlórovému zápachu a s tím spojenému dráždění očních spojivek. Vám stačí, když si budete pamatovat, že ideální hodnota pH ve Vašem bazénu je 7,2 – 7,6.
Kolísání pH ovlivňuje celková zásaditost ( alkalita ) vody, kterou je nutno sledovat například pomocí pH testru.
Hodnotu pH upravíte přidáním prostředku pH- nebo pH+ při zapnutém filtračním zařízení, které tak zajistí cirkulaci vody.

První chlórování
Ke zničení množství organismů, které je ve zdánlivě čisté vodě obsaženo, musíte použít prostředek k nárazovému (šokovému) ošetření vody chlór šok. Tento přípravek rozmícháme dle návodu s vodou v nádobě určené pouze k tomuto účelu , rozlijeme po hladině bazénu a při zapnuté filtraci v režimu cirkulace dostatečně promícháme.

Běžné chlórování a dezinfekce
Ideální hodnota chlóru v bazénu je 1- 3 ppm ( části v miliónu ) neboť ničí řasy, bakterie, mikroorganismy a není škodlivá pro Vaše zdraví (obsah chlóru ve vodě zjistíte pomocí testerů). Ve chvíli, kdy této hodnoty dosáhnete, pokračujte již s přidáváním pomalu rozpustných Multifunkčních tablet ( ideální přípravek pro běžné chlórování a dezinfekci s obsahem chlóru, přípravku proti řasám a vločkovače ) , nebo chlórových tablet.
Pro zvýšení účinnosti těchto dezinfekčních prostředků je vhodné přidávat do vody tekutý prostředek proti řasám. Tyto prostředky zničí většinu známých řas a mají rychlé baktericidní, algicidní a fungicidní účinky.

Možné problémy a jejich odstraněn
Zákaly, řasy, zamlžení:
- tyto nedostatky můžete ve většině případů odstranit srovnáním pH do ideálu 7,2 – 7,6
- vodu okamžitě „ šokovat „ superchlórovacím přípravky ZDE
- současně přidáte vločkovač ( vysrážení mrtvých řas a možnost jejich vysáti ze dna )
- dále přidáte prostředky, které likvidují řasy
- po uplynutí 24 hodin okartáčujte stěny a odstraňte mrtvé řasy v bazénu vysátím, nepřetržitě filtrujte a filtr zpětně propírejte podle potřeby.
Voda je nejasná nebo postrádá jiskru:
- zkontrolujte hodnotu pH a obsah aktivního chlóru a upravte na ideální hodnoty

Ošetření vody při dlouhodobé nepřítomnosti:
Chcete-li po návratu z dovolené opět používat Váš bazén bez toho, aby nemusel být čištěn a nově naplněn, je nutno dodržovat následující pokyny: - upravte hodnotu pH na ideální stav - do dávkovače chlóru dejte trojnásobnou dávku pomalu rozpustných stabilizovaných chlórových tablet
- přidejte přípravek proti řasám – algicid podle návodu
- bazén zakryjte krycí plachtou
- zajistěte, aby denně bylo zapínáno filtrační zařízení nejméně na 2 hodiny
- po návratu z dovolené zkontrolujte a upravte hodnotu pH a obsah chlóru

Zazimování bazénu
Po skončení koupací sezóny zajistěte bazén na zimu. Jestliže bazén dobře zazimujete, ušetříte si práci při jarním uvádění bazénu do provozu. Jako první krok příprav k zazimování je kvalitní vyčištění vody v bazénu, proprání písku a vypuštění vody z bazénu až do úrovně hladiny pod sběrač ( skimmer ) a cca 5 – 10 cm pod armaturu zpětné trysky. Všechny vtokové trysky uzavřete uzávěry vtokových trysek. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění bazénu, dejte zimní přísadu dle návodu. Do vody vložte několik plovoucích předmětů ( polystyren, dřevo ) pro dilatační pnutí.

Na závěr znovu zdůrazňujeme, že u všech uvedených přípravků je nutno důkladně prostudovat návod k použití, dodržovat správné dávkování a řídit se pokyny v návodu uvedenými!!!

Team www.bazenova-chemie.eu